LỊCH THI NAT TEST /JLPT/ TOP J

LỊCH THI NAT TEST /JLPT/ TOP J

LỊCH THI NAT TEST /JLPT/ TOP J NĂM 2014

 

Ngày thi

Hạn nộp hồ sơ

 

Đợt 1

16 / 02 / 2014 (CN)

17 / 01 / 2014 (T.Sáu)

 

Đợt 2

20 / 04 / 2014 (CN)

21 / 03 / 2014 (T.Sáu)

Đợt 3

15 / 06 / 2014 (CN)

16 / 05 / 2014 (T.Sáu)

Đợt 4

03 / 08 / 2014 (CN)

04 / 07/ 2014 (T.Sáu)

Đợt 5

26 / 10 / 2014 (CN)

26 / 09 / 2014 (T.Sáu)

Đợt 6

14 / 12 / 2014 (CN)

14 / 11 / 2014 (T.Sáu)

 

  •               Lịch thi năng lực tiếng nhật (JLPT) năm 2014 

 

Ngày thi

Hạn nộp hồ sơ

Kết Quả

Đợt 1

06/07/2014(CN)

1 tháng trước

ngày thi

Trong vòng 2 tháng kể từ ngày thi

Đợt 2

07/12/2014(CN)

 

  •         Lịch thi TopJ năm 2014

Các lần trong năm

Ngày bắt đầu nhận

Ngày hết hạn nhận

Ngày thi

Lần thứ 1

19 /12/ 2013(thứ 5)

08 /01/ 2014(thứ 4)

19 /01/ 2014(CN)

Lần thứ 2

20 /02/ 2014(thứ 5)

12 /03/ 2014(thứ 4)

23 /03/ 2014(CN)

Lần thứ 3

17 /04/ 2014(thứ 5)

07 /05/ 2014(thứ 4)

18 /05/ 2014(CN)

Lần thứ 4

12 /06/ 2014(thứ 5)

02 /07/ 2014(thứ 4)

13 /07/ 2014(CN)

Lần thứ 5

14 /08/ 2014(thứ 5)

03 /09/ 2014(thứ 4)

14 /09/ 2014(CN)

Lần thứ 6

02 /10/ 2014(thứ 5)

22 /10/ 2014(thứ 4)

02 /11/ 2014(CN)

Danh sách các trường

Chat Live Facebook