Trang trại hoa oải hương – Lavender (Hokkaido)

Trang trại hoa oải hương – Lavender (Hokkaido)

Trang trại hoa oải hương – Lavender (Hokkaido)

 

Du lịch Nhật Bản: Trang trại hoa oải hương - Lavender (Hokkaido)

Trang trại Tomita có ba cánh đồng hoa oải hương: Cánh đồng Lavender East, Cánh đồng Sakiwai và Vườn Lavender truyền thống. Cánh đồng Sakiwai, có nghĩa là “cánh đồng hạnh phúc”, có bốn loại hoa oải hương trồng theo hàng, tạo một tấm thảm màu tím trên nền của những sắc cầu vồng của cánh đồng mùa Thu, cánh đồng mùa Xuân và cánh đồng Hanabito.

Danh sách các trường

Chat Live Facebook