Đền Vàng hay còn gọi là Kim Các Tự (Golden Pavilion, Kyoto)

Đền Vàng hay còn gọi là Kim Các Tự (Golden Pavilion, Kyoto)

Đền Vàng hay còn gọi là Kim Các Tự (Golden Pavilion, Kyoto)

Được dát vàng phủ kín toàn bộ ngôi chùa, Kim Các Tự là thắng cảnh nổi tiếng nhất Kyoto.Golden Pavilion, Kyot31.o

Danh sách các trường

Chat Live Facebook